Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 1

ATTIVA IL LESSICO B1-B2

ATTIVA IL LESSICO B1-B2

Le Monnier

Κανονική τιμή €12,91 EUR
Κανονική τιμή €12,91 EUR Τιμή έκπτωσης €12,91 EUR
Έκπτωση Εξαντλήθηκε

Per ripassare, consolidare e arricchire le conoscenze lessicali. Utili sia per lo studio in autoapprendimento, sia per l'utilizzo in classe. I quaderni sono suddivisi in 20 brevi capitoli, ognuno dei quali presenta un'unita tematica. Le parole e le espressioni sono presentate ed esercitate in brevi testi o dialoghi oppure in attivita di abbinamento o di classificazione in base alle affinita di significato. Seguendo le indicazioni del QCER, i temi selezionati del quaderno 2 (B1/B2) riprendono con approfondimenti le situazioni comuni e aggiungono aree lessicali utili per descrivere esperienze e sentimenti personali, parlare dei propri interessi e del proprio lavoro ed esprimere in modo semplice le proprie opinioni. In particolare, gli ultimi capitoli sono dedicati al lessico funzionale in alcuni tipi standard di testo: i messaggi e le richieste di informazioni e i testi regolativi, narrativi e argomentativi. Uno spazio e dedicato ai modi di dire e alle espressioni idiomatiche e, sempre, alle "collocazioni" con una o piu attivita, concentrando l'attenzione, in particolare, sull'alta probabilita di particolari combinazione tra vocaboli (verbo + sostantivo, sostantivo + sostantivo, ecc.) in frasi di uso frequente nell'ambito tematico e comunicativo del capitolo. Chiudono il quaderno, in Appendice, le soluzioni degli esercizi e l'elenco, in ordine alfabetico, dei vocaboli, con l'indicazione del capitolo in cui compaiono per la prima volta.

SKU:978-88-00-80649-7

Προβολή όλων των λεπτομερειών